องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
การแสดงเอกสาร

ระหว่างวันที่  
ถึงวันที่   

ค้นหาจากข้อความ  

      


ลำดับที่ วันที่ หมวดหมู่ รายการ
31217 ม.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
312228 ธ.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อต้นไม้เพื่อใช้ตามโครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
312328 ธ.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อต้นไม้เพื่อใช้ตามโครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
312426 ธ.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดหมู่บ้าน ภายในตำบลหนองบัวศาลา (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
312526 ธ.ค. 2561ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดหมู่บ้าน ภายในตำบลหนองบัวศาลา (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
312624 ธ.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เหมาเช่าเต๊นท์ตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ (สำนักงานปลัด)
312724 ธ.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เหมาเช่าเต๊นท์ตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ (สำนักงานปลัด)
312820 ธ.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมายานพาหนะเพื่อเดินทางตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
312920 ธ.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมายานพาหนะเพื่อเดินทางตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
313020 ธ.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีตำบลหนองบัวศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
313120 ธ.ค. 2561ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีตำบลหนองบัวศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
313219 ธ.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
313319 ธ.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
313419 ธ.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
313519 ธ.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
313619 ธ.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล และล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ทะเบียน ๘๘-๐๘๔๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
313719 ธ.ค. 2561ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล และล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ทะเบียน ๘๘-๐๘๔๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
313818 ธ.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๕-๔๖๖๗ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
313918 ธ.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนฯ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
314018 ธ.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนฯ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง