องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

 

นางวีร์สุดา พันธ์ชัยโรจน์ ผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะ ทิพย์เมืองย่า ที่ผลิต 324 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 09 4531 4409
  นางลลิตพรรณ สิงจานุสงค์ ผลิตภัณฑ์ น้ำส้มเกล็ดหิมะดี-สโนว์ เฟรช ที่ผลิต 358 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 08 1548 4629
นางเพ็ญจิต พิชโตเรซี่ ผลิตภัณฑ์ สบู่สมุนไพรธรรมชาติ ที่ผลิต191/6 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัวศาลาฯ โทรศัพท์ 09 9392 3965     
นายไพบูลย์ คำสาวงษ์ ผลิตจำภัณฑ์เครื่องหนัง ผลิตที่ 828/208 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวศาลา ฯ โทรศัพท์ 08 1997 6452  
นายสมบัติ สุวรรณดวง ผลิต ไอติมบ้านณารีย์ ผลิตที่ 777/774 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวศาลา โทรศัพท์ 08 9845 2350   
สัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ 7 ผลิตภัณฑ์ น้ำยาสระผมและครียมนวมผมสมุนไพร น้ำยาล้างจานสมุนไพร และอาหารว่าง นางสาววิมพ์วิภา น้อยทะเล ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ 08 9096 3091
นางนวลละออง คุณอาเจริญกุล ผลิตภัณฑ์ ไส้กรอก และกะหรี่พัฟ ผลิตที่ 222/149 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวศาลา โทรศัทพ์ 08 1997 3549     
นายสุรชาติ วงศ์ชาติมังกร ผลิตภัณฑ์น้ำพริกหมูหยองเจ้เล้ง ที่ผลิต 888 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวศาลา โทรศัพท์ 08 9948 8333
สัมมาชีพชุมชน ม.10 ผลิตขนมไทย หมี่กรอบ หอยจ้อ กระเป๋าทักจากพลาสติก และน้ำยาสระผมสมุนไพร