องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
การแสดงเอกสาร

ระหว่างวันที่  
ถึงวันที่   

ค้นหาจากข้อความ  

      


ลำดับที่ วันที่ หมวดหมู่ รายการ
304113 มิ.ย. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
304213 มิ.ย. 2562ร่างเอกสารประกวดราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านอ่างหนองแหน จำนวน ๒ แห่ง(ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
304313 มิ.ย. 2562ร่างเอกสารประกวดราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านอ่างหนองแหน จำนวน ๒ แห่ง(ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
304412 มิ.ย. 2562แผนการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านอ่างหนองแหน
304512 มิ.ย. 2562แผนการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา โครงการก่อสร้างหินคลุก จากบ้านนายตั๋ว เศวตชัย-หนองขี้แต้ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโสมง
304612 มิ.ย. 2562แผนการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านอ่างหนองแหน
304712 มิ.ย. 2562แผนการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา โครงการก่อสร้างหินคลุก จากบ้านนายตั๋ว เศวตชัย-หนองขี้แต้ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโสมง
304810 มิ.ย. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุการเกษตร (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
304910 มิ.ย. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
305010 มิ.ย. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
305110 มิ.ย. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ทะเบียน ๘๕-๔๓๔๖ (กองสาธารณสุขฯ)
305210 มิ.ย. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุการเกษตร (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
305310 มิ.ย. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
305410 มิ.ย. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
305510 มิ.ย. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ทะเบียน ๘๕-๔๓๔๖ (กองสาธารณสุขฯ)
305611 มิ.ย. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างจ้างเหมาขุดลอกร่องระบายน้ำ บริเวณ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก และตามแนวถนน สาย ฉ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
305711 มิ.ย. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างจ้างเหมาขุดลอกร่องระบายน้ำ บริเวณ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก และตามแนวถนน สาย ฉ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
305810 มิ.ย. 2562ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายน้อย หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่พัฒนา (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
305910 มิ.ย. 2562ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่ชี-บ้านนายปั่น หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่พัฒนา (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
306010 มิ.ย. 2562ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหมู่บ้านอยู่สบาย-หมู่บ้านไอซ์แลนด์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง