องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

“บริการสาธารณะครบครัน ก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการกีฬา มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน สู่สังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน”


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

 

นายจำเริญ  เปล้ากระโทก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองบัวศาลา

โทร. 081-9662371

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

 

นางสาวสุกัญญา   ด่านกระโทก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

โทร 080 386 2711

 


ภาพกิจกรรม

     วันที่ 31 มีนาคม 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา นำโดยนายจำเริญ เปล้ากระโทก นายก อบต.พร้อมคณะผู้บริหาร นางสาวสุกัญญ..>>>

     วันที่ 30 มีนาคม 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลาดำเนินโครงการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 "ห..>>>

     วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายประเดิม จงแก้ว รองนายก อบต.หนองบัวศาลา เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัวศาลา ครั้งที่ 1/2566 เพื..>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทำงานให้มีรายได้ระหว่างเรียนในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
2 ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
3 ประกาศขยายระยะการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานให้มีรายได้ระหว่างเรียนในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
 1. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถกระเช้า พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน (สำนักปลัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 11 ม.ค. 66 81
 2. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่างหนองแหน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 10 ม.ค. 66 72
 3. ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 9 ม.ค. 66 82
 4. ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 29 ธ.ค. 65 86
 5. ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด๋กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่างหนองแหน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 28 ธ.ค. 65 77
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 1. ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 24 มี.ค. 66 11
 2. ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 8 มี.ค. 66 29
 3. ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 8 มี.ค. 66 25
 4. ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีคัดเลือก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 9 ก.พ. 66 45
 5. ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถกระเช้า พร้อม กระเช้าไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน (สำนักปลัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 7 ก.พ. 66 47
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  [ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ] ซื้อวัสดุเตรื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 4
  2.  [ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ] ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  3.  [ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ] ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.บ้านหนองบัวศาลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  4.  [ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ] ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชุดโต๊ะทำงานสำนักงานพร้อมเก้าอี้สำหรับหัวหน้าฝ่าย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  5.  [ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ] ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการน้ำมันเบรค Dot๔ ขนาด ๑ ลิตร (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4

รายงานรายรับ-จ่ายประจำเดือน
 1. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 15 มี.ค. 66 15
 2. ประชาสัมพันธ์รายงานรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 20 ก.พ. 66 33
 3. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 23 ม.ค. 66 63
 4. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 16 ธ.ค. 65 85
 5. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 10 พ.ย. 65 98
 6. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 11 ต.ค. 65 120
รายงานแสดงฐานะการเงิน
 1. ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 24 มี.ค. 66 9
 2. ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 3 ก.พ. 66 45
 3. ประกาศ เรื่อง สรุปผลรายจ่ายตามงบประมาณกับแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 3 ก.พ. 66 39
 4. ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 3 ม.ค. 66 78
 5. รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Annual Report 2022 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 3 ม.ค. 66 75
 6. ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2565- ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 16 พ.ย. 65 91
กิจการสภา/รายงานการประชุมสภา
 1. ประกาศเรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 13 มี.ค. 66 13
 2.
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 17 ม.ค. 66 52
 3.
ประกาศเรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 12 ม.ค. 66 43
 4.
.ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 12 ม.ค. 66 41
 5.
ประกาศเรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 12 ม.ค. 66 43
ประกาศคำสั่ง
 1. ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 7 มี.ค. 66 21
 2.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 1 มี.ค. 66 24
 3.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 17 ก.พ. 66 26
 4.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 2 ก.พ. 66 37
 5.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 17 ม.ค. 66 47
สถิติ
ip ของคุณ คือ 18.206.92.240
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 49 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 49 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 6949 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 62427 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 พ.ย. 2563

ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  

แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  

เว็บลิงค์