องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
การแสดงเอกสาร

ระหว่างวันที่  
ถึงวันที่   

ค้นหาจากข้อความ  

      


ลำดับที่ วันที่ หมวดหมู่ รายการ
300121 มี.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องสกัดคอนกรีต(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300221 มี.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องสแกนเหล็กภานในคอนกรีต (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300321 มี.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ชุดทดสอบความข้นเหลวของปูน (Slump Test) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300421 มี.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง แบบหล่อคอนกรีตพลาสติก (แบบเหลี่ยม) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300521 มี.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องคลอริ่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300619 มี.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กพ-๔๙๐๖ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300719 มี.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กพ-๔๙๐๖ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300815 มี.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ๘๗-๕๗๓๗ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300915 มี.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ๘๗-๕๗๓๗ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
301015 มี.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อจัดซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่างหนองแหน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
301115 มี.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อจัดซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่างหนองแหน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
301214 มี.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อจัดซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
301314 มี.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อจัดซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30146 มี.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30156 มี.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30165 มี.ค. 2562ร่างเอกสารประกวดราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง ช่วงที่ 1 จากหมู่บ้านเคียงเขตซอย 4-สามแยกร้านวิบูลย์อาหารป่า (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30175 มี.ค. 2562ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างก่อสร้างและติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย ถนนในเขต อบต.หนองบัวศาลา หมู่ที่ 1-10 (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30185 มี.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด จากศาลา SML-บ้านนายภคิน บุสิโบดก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30195 มี.ค. 2562ร่างเอกสารประกวดราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง ช่วงที่ 1 จากหมู่บ้านเคียงเขตซอย 4-สามแยกร้านวิบูลย์อาหารป่า (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30205 มี.ค. 2562ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างก่อสร้างและติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย ถนนในเขต อบต.หนองบัวศาลา หมู่ที่ 1-10 (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง