องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
กิจการสภา/รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมสภาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สมัยสามัญ 
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3
    วันที่ 5 สิงหาคม 2556
    วันที่ 6 สิงหาคม 2556
    วันที่ 8 สิงหาคม 2556
    วันที่ 13 สิงหาคม 2556
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4
สมัยวิสามัญ 
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
สมัยสามัญ 
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3
    วันที่ 5 สิงหาคม 2556
    วันที่ 6 สิงหาคม 2556
    วันที่ 8 สิงหาคม 2556
    วันที่ 13 สิงหาคม 2556
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4
สมัยวิสามัญ 
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3


แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

11 ก.พ. 61 200