องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียของ อบต.หนองบัวศาลา หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

2 เม.ย. 67 86