องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ประกาศ-คำสั่ง
ประราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  

11 มี.ค. 67 133