องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ประกาศ-คำสั่ง
ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567  

6 มี.ค. 67 120