องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านพักคนพิการ - บ้านนางสมชิด ยรรยง หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสมง ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  

13 ก.ย. 66 101