องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
สั่ง table ไม่ได้