องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
กิจการสภา/รายงานการประชุมสภา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

6 ก.ค. 64 88