องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลหนองบัวศาลา OTOP

1. ผลิตภัณฑ์คลีน เพื่อสุขภาพ

 
ชื่อผู้ประกอบการ : สีมาอโศก
ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์คลีน เพื่อสุขภาพ
ที่อยู่ : ชุมชนสีมาอโศก หมู่ 5 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
พิกัด/แผนที่ : 14.892009,102.155201 โทร. 08 - 6356 - 9759
      

2. น้ำส้มเกล็ดหิมะ ตราดีโสนว์ เฟรช

 
ชื่อผู้ประกอบการ : นางรลิตพรรณ สิงจานุสงค์
ผลิตภัณฑ์ : น้ำส้มเกล็ดหิมะ ตราดีโสนว์ เฟรช
ที่อยู่ : 358 หมู่ 8 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
พิกัด/แผนที่ : 14.942335, 102.146606  โทร. 08-1548- 4629
     

3. ผักไฮโดโปรนิกกลางมุ้ง องุ่นในมุ้งผักไฮโดโปรนิกส์

 
ชื่อผู้ประกอบการ : นายเพ็ชรเดี่ยว รอสูงเนิน
ผลิตภัณฑ์ : ผักไฮโดโปรนิกกลางมุ้ง องุ่นในมุ้งผักไฮโดโปรนิกส์
ที่อยู่ : 333/65 หมู่ 10 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
พิกัด/แผนที่ : 14.920718,102.141652  โทร. 08-4790-9011
        

4. ผักไฮโดโปรนิกกลางมุ้ง องุ่นในมุ้งผักไฮโดโปรนิกส์โรงเรือน

 
ชื่อผู้ประกอบการ : นางรลิตพรรณ สิงจานุสงค์
ผลิตภัณฑ์ : ผักไฮโดโปรนิกกลางมุ้ง องุ่นในมุ้งผักไฮโดโปรนิกส์โรงเรือน
ที่อยู่ : หมู่ 1 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
พิกัด/แผนที่ : 14.940929,102.124614  โทร. 06-4628-9166
        

5. ขนมเปี๊ยะ ทิพย์เมืองย่า

 
ชื่อผู้ประกอบการ : นางวีร์สุดา พันธชัยโรจน์
ผลิตภัณฑ์ : ขนมเปี๊ยะ ทิพย์เมืองย่า
ที่อยู่ : 324 หมู่ 10 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
พิกัด/แผนที่ : 14.919913,102.143142  โทร. 09 – 4531 – 4409
       

6. เหรียญโปรยทาน และผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก

 
ชื่อผู้ประกอบการ : นางรลิตพรรณ สิงจานุสงค์
ผลิตภัณฑ์ : เหรียญโปรยทาน และผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
ที่อยู่ : 64 หมู่ 10 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
พิกัด/แผนที่ : 14.924510,102.139202  โทร. 06-5268-0736
       

7. เห็ดฟาง,เห็ดหลินจือ,ปุ๋ย และศูนย์เรียนรู้เรื่องเห็ด

 
ชื่อผู้ประกอบการ : นางสาวณัฐรัตน์ จินตนามณีรัตน์
ผลิตภัณฑ์ : เห็ดฟาง,เห็ดหลินจือ,ปุ๋ย และศูนย์เรียนรู้เรื่องเห็ด
ที่อยู่ : 102 หมู่ 10 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
พิกัด/แผนที่ : 14.916979,102.140923  โทร. 09 – 8915 – 9145
       

8. หัวผักกาด,อาหารเจ ต่างๆ (ร้านอร่อย)

 
ชื่อผู้ประกอบการ : นางประมุข ธัญญผลพลากร
ผลิตภัณฑ์ : หัวผักกาด,อาหารเจ ต่างๆ (ร้านอร่อย)
ที่อยู่ : 64 หมู่ 10 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
พิกัด/แผนที่ : 14.928927,102.139203  โทร. 08 – 9722 – 4941
       

9. พรมเช็ดเท้าจากห่วงผ้า ,เปลจากห่วงผ้า ,รองเท้าจากห่วงผ้า

 
ชื่อผู้ประกอบการ : นางเฉลาศรี วงษ์พิพัฒน์
ผลิตภัณฑ์ : พรมเช็ดเท้าจากห่วงผ้า ,เปลจากห่วงผ้า ,รองเท้าจากห่วงผ้า
ที่อยู่ : 888/242 หมู่ 8 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
พิกัด/แผนที่ : 14.929093,102.158376  โทร. 08 – 5630 – 7925
       

10. ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังกระเป๋าสตางค์ กระเปาใส่มือถือ ฯลฯ

 
ชื่อผู้ประกอบการ : นางประมุข ธัญญผลพลากร
ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังกระเป๋าสตางค์ กระเปาใส่มือถือ ฯลฯ
ที่อยู่ : 828/208 หมู่ 8 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
พิกัด/แผนที่ : 14.935667,102.155120  โทร. 08 - 1997 - 6452
       

11. ไอติมโบราณ สัญชาติไทย

 
ชื่อผู้ประกอบการ : นายสมบัติ สุวรรณดวง
ผลิตภัณฑ์ : ไอติมโบราณ สัญชาติไทย
ที่อยู่ : 777/774 หมู่ 8 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
พิกัด/แผนที่ : 14.929093,102.158376  โทร. 08 - 9845 - 2250
       

12. ขนมลูกชุบ, สลัลโรล, น้ำสลัด, ขนมไทย

 
ชื่อผู้ประกอบการ : นางปิยะนุช เชษฐณรงค์
ผลิตภัณฑ์ : ขนมลูกชุบ, สลัลโรล, น้ำสลัด, ขนมไทย
ที่อยู่ : 333/51 หมู่ 10 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
พิกัด/แผนที่ : 14.920480,102.141781  โทร. 08 - 9717 - 3053
       

13. ฟาร์มเลี้ยงเป็ดอินทรีย์ ไข่เป็ดสด ไข่เค็ม ไข่แดงเค็ม ปุ๋ยขี้เป็ด ฯลฯ

 
ชื่อผู้ประกอบการ : บ้านสวนเย็นศิระ (นางนภารัตน์ เลขจิตร)
ผลิตภัณฑ์ : ฟาร์มเลี้ยงเป็ดอินทรีย์ ไข่เป็ดสด ไข่เค็ม ไข่แดงเค็ม ปุ๋ยขี้เป็ด ฯลฯ
ที่อยู่ : 295 หมู่ 6 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
พิกัด/แผนที่ : 14.865281,102.157288  โทร. 09 - 4852 - 8588
 

14. ยาหม่องสมุนไพรกัญชา DIY เศษผ้า

 
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มสตรีบ้านเอื้ออาทรหนองบัวศาลา
ผลิตภัณฑ์ : ยาหม่องสมุนไพรกัญชา DIY เศษผ้า
ที่อยู่ : 426/620 หมู่ 2 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
พิกัด/แผนที่ : 14.935304,102.142277  โทร. 08 - 1264 - 1826
       

15. กระเป๋าผ้า DIY จากเศษผ้า กิ๊บช๊อป

 
ชื่อผู้ประกอบการ : พลอยมณี HandMade
ผลิตภัณฑ์ : กระเป๋าผ้า DIY จากเศษผ้า กิ๊บช๊อป
ที่อยู่ : 777/768 หมู่ 8 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
พิกัด/แผนที่ : 14.946853, 102.166874  โทร. 08 - 1594 - 6196
       

16. สวนมะขาม 100 ปี จำหน่ายต้นไม้ด่าง ฯลฯ

 
ชื่อผู้ประกอบการ : สวนมะขาม 100 ปี
ผลิตภัณฑ์ : สวนมะขาม 100 ปี จำหน่ายต้นไม้ด่าง ฯลฯ
ที่อยู่ : 179 หมู่ 6 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
พิกัด/แผนที่ : 14.869255,102.159352  โทร. 09 - 3094 - 1002
       

17. สวนได้ใจ๋ จำหน่ายต้นกล้าผัก ผักสลัด ผักปลอดสารเคมี ฯลฯ

 
ชื่อผู้ประกอบการ : สวนได้ใจ๋ (นางณัชชา ยอดผา)
ผลิตภัณฑ์ : สวนได้ใจ๋ จำหน่ายต้นกล้าผัก ผักสลัด ผักปลอดสารเคมี ฯลฯ
ที่อยู่ : 405 หมู่ 10 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
พิกัด/แผนที่ : 14.859895, 102.161493  โทร. 08 - 1120 - 9667
       

18. แปรรูปผลิตภัณฑ์สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

 
ชื่อผู้ประกอบการ : วิสาหกิจเกษตรอินทรีย์โคกทองคำ
ผลิตภัณฑ์ : แปรรูปผลิตภัณฑ์สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ที่อยู่ : หมู่ 6 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
พิกัด/แผนที่ : 14.859884, 102.160312  โทร. 09-1746-7193
  

19. ศูนย์เก็บเมล็ดพันธุ์ / ผักปลอดสารพิษ

 
ชื่อผู้ประกอบการ : สวนเอเดน
ผลิตภัณฑ์ : ศูนย์เก็บเมล็ดพันธุ์ / ผักปลอดสารพิษ
ที่อยู่ : หมู่ 6 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
พิกัด/แผนที่ : 14.860185,102.161792  โทร. 09-1746-7193
  

20. กิ่งพันธุ์มะนาว หน่อกล้วยน้ำว้า พันธุ์ต้นไผ่ แตงโม

 
ชื่อผู้ประกอบการ : สวนทรัพย์พิสิทธิ์ (นายพิสิทธิ์ เนื่องกระโทก)
ผลิตภัณฑ์ : กิ่งพันธุ์มะนาว หน่อกล้วยน้ำว้า พันธุ์ต้นไผ่ แตงโม
ที่อยู่ : 26 หมู่ 6 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
พิกัด/แผนที่ : 14.859884, 102.160312  โทร. 08 - 6538 - 1676