องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ การเปิดเผยราคากลาง โครงการหอถังสูงส่งน้ำทรงแชมเปญ บริเวณหมู่บ้านกรีนการ์เด้นท์ หมู่ที่ 5 บ้านอ่างหนองแหน ก่อสร้างหอถังสูงส่งน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฐาน เจาะบ่อบาดาล

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

7 ก.ย. 65 37