alt=
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา


  
  
  
  
  ip ของคุณ คือ 3.91.157.213
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 19 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 606 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 3292 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 10141 คน
เริ่มนับ วันที่ 14 ก.พ. 2561

กิจกรรม/โครงการ

     วันที่ 14 เมษายน 2562 นายจำเริญ เปล้ากระโทก นายกอบต.หนองบัวศาลา ร่วมงานหมู่บ้าน งานพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนเคารพนับถือ วันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ หมู่บ้านในเขตตำบลหนองบัวศาลา พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต. พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน


18 เม.ย. 62 (2)

     วันที่ 13 เมษายน 2562 นายจำเริญ เปล้ากระโทก นายกอบต.หนองบัวศาลา ร่วมพิธีแห่พระคันธารราฐ "พระขอฝนประจำจังหวัดนครราชสีมา" ณ วัดพระนารายณ์ อารามหลวง ไปลอดซุ้มประตูชุมพล เพื่อให้ประชาชนร่วมรดน้ำและทำพิธีลอดซุ้มประตูชุมพลแห่เข้าเมืองเพื่อประดิษฐ


18 เม.ย. 62 (1)


ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  ประกาศ อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑   เมื่อ 2 เม.ย. 62 อ่าน 32
  2.  ประกาศ อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อ 28 มี.ค. 62 อ่าน 29
  3.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1  เมื่อ 27 มี.ค. 62 อ่าน 39
  4.  ประกาศ อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อ 26 มี.ค. 62 อ่าน 42
  5.  ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  เมื่อ 13 มี.ค. 62 อ่าน 55

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
  1.  จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเกษตรตำบลหนองบัวศาลา หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เมื่อ 26 เม.ย. 2562 อ่าน 0
  2.  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 26 เม.ย. 2562 อ่าน 0
  3.  จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเกษตรตำบลหนองบัวศาลา หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 25 เม.ย. 2562 อ่าน 0
  4.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลิงใหม่ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 24 เม.ย. 2562 อ่าน 0
  5.  จ้างปรับปรุงศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 24 เม.ย. 2562 อ่าน 1

ประกาศสอบราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง
  1.  ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า)   เมื่อ 26 เม.ย. 62 อ่าน 1
  2.  ราคากลาง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ  เมื่อ 26 เม.ย. 62 อ่าน 0
  3.  ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลืงใหม่   เมื่อ 24 เม.ย. 62 อ่าน 1
  4.  ราคากลางงานก่อสร้าง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลิง  เมื่อ 24 เม.ย. 62 อ่าน 0
  5.  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง ช่วงที่ 1 จากซอยบ้านเคียงเขตซอย 4 - สามแยกร้านอาหารวิบูลย์อาหารป่า   เมื่อ 14 มี.ค. 62 อ่าน 35


ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
  1.  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง ช่วงที่ 1 จากหมู๋บ้านเคียงเขตซอย 4 - สามแยกร้านวิบูลย์อาหารป่า    อ่าน 5
  2.  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนลาดยาง Aaphaltic จากทางหลวงหมายเลข 224-แยกป่าช้า หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวศาลา   อ่าน 31
  3.  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู จากบ้านนางดำ- ศาลาทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง   อ่าน 32
  4.  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนลาดยาง Asphaltic จากป้ายทางเข้าหมู่บ้าน-หน้าวัดหนองตะคอง หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะคอง  อ่าน 32
  5.  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวถนนลาดยาง Asphaltic หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง   อ่าน 30

รายงานการเงิน-การคลัง
  1.  ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประ่จำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   อ่าน 102
  2.  ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  อ่าน 105
  3.  รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   อ่าน 148
  4.  ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของ อบต.หนองบัวศาลา  อ่าน 116
  5.  ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อ่าน 124

รายงานผลการดำเนินงาน
  1.  สรุปเปรียบเทียบงบประมาณ - แผนการใช้จ่ายเงินกับรายจ่ายจริง ประจำปี 2561    อ่าน 123
  2.  ประกาศ เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  อ่าน 124
  3.  ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ของ อบต. หนองบัวศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  อ่าน 130
  4.  ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   อ่าน 123
  5.  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ณ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2560  อ่าน 231

ประกาศ-คำสั่ง
  1.  ประกาศ อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   อ่าน 285
  2.  ประกาศ อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  อ่าน 246
  3.  ประกาศ อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  อ่าน 247
  4.  ประกาศ อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  อ่าน 278

กิจการสภา
  1.  ประกาศสภาฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐   อ่าน 210
  2.  ประกาศสภาฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  อ่าน 206
  3.  ประกาศสภาฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  อ่าน 205
  4.  ประกาศสภาฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  อ่าน 207
  5.  ประกาศสภาฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  อ่าน 204


เว็บบอร์ดสอบถามข้อมูล
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

017   รับสร้าง ออกแบบ และติดตั้งสวนน้ำ อุปกรณ์สวนน้ำ เครื่องเล่นสวนน้ำ ..>>> โดย ดาวเหนือ* วันที่ 10 เม.ย   อ่าน 11 ออกความเห็น 0
016   จำหน่ายและติดตั้งหญ้าเทียมจัดสวน หญ้าเทียมสนามฟุตบอล แผ่นใยสังเคร..>>> โดย ดาวเหนือ* วันที่ 10 เม.ย   อ่าน 13 ออกความเห็น 0
014   ‘시간당 31건’ 뜨거웠던 靑국민청원 16개월의 기록..>>> โดย wnwnwn วันที่ 13 ก.พ. 6   อ่าน 86 ออกความเห็น 0
013   온라인 카지노는 내 홍보 시설이야 www.sportstoto.biz โดย clarck วันที่ 6 ก.พ. 62   อ่าน 56 ออกความเห็น 0
012   เกมส์ออนไลน์มันส์ๆ โดย pp วันที่ 30 ม.ค. 6   อ่าน 443 ออกความเห็น 0องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

นายจำเริญ  เปล้ากระโทก

นายก อบต.


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

นายนิกร ศิริอุดม

ปลัด อบต.หนองบัวศาลา


เม.ย. 2562
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930        อบต.ครบุรี
   อบต.บ้านเกาะ
   อบต.พลกรัง
   อบต.โนนค่า
   อบต.บึงพะไล
   อบต.งิ้ว
   อบต.แก้งสนามนาง
   อบต.คง
   อบต.กระโทก
   อบต.หนองแจ้งใหญ่
   


   เทศบาลตำบลโคกกรวด
   เทศบาลตำบลลาดบัวขาว..>
   เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด..>
   เทศบาลตำบลท่าช้าง
   เทศบาลตำบลมะค่า
   เทศบาลนครนครราชสีมา..>
   เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่..>
   เทศบาลตำบลดอนหวาย
   เทศบาลตำบลบึงสำโรง
   เทศบาลตำบลเมืองคง