alt=
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
  
  
  
  
  ip ของคุณ คือ 54.82.73.21
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 12 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 115 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 6436 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 6436 คน
เริ่มนับ วันที่ 14 ก.พ. 2561
$organ
$organ

กิจกรรม/โครงการ

     วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจำเริญ เปล้ากระโทก นายก อบต. หนองบัวศาลา เป็นประเปิดโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพประจำตำบลหนองบัวศาลา ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้นำท้องที่ ค


30 ต.ค. 61 (13)

     วันอังคารที่ 30 ต.ค. 2561 เวลา 08.39 อบต. หนองบัวศาลานำโดยนายจำเริญ เปล้ากระโทก นายก อบต. ร่วมกับ กองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์. "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ วัดหนองตะลุมปุ๊ก ตำบล หนองบัวศาลา อ.เมื


30 ต.ค. 61 (9)


ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้ง 3/2561   เมื่อ 28 ก.ย. 61 อ่าน 40
  2.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561  เมื่อ 21 ก.ย. 61 อ่าน 53
  3.  ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3  เมื่อ 22 ส.ค. 61 อ่าน 80
  4.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   เมื่อ 22 มิ.ย. 61 อ่าน 159
  5.  ลงทะเบียน เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  เมื่อ 21 มิ.ย. 61 อ่าน 127

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
  1.  ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 0
  2.  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0
  3.  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0
  4.  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0
  5.  ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0

ประกาศสอบราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง
  1.  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   เมื่อ 10 ต.ค. 61 อ่าน 37
  2.  ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เมื่อ 10 ต.ค. 61 อ่าน 26
  3.  ประกาศ อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ซื้อและติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ ๓, ๕, ๘, ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เมื่อ 10 ก.ย. 61 อ่าน 48
  4.  ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ซื้อและติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๘, หมู่ที่ ๑๐  เมื่อ 31 ส.ค. 61 อ่าน 52
  5.  ประกาศ ร่าง TOR จัดซื้อและติดตั้งกล้อง CCTV ในตำบลหนองบัวศาลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ซื้อและติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ 3,5,8,และหมู่10  เมื่อ 6 ส.ค. 61 อ่าน 90


ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
  1.  ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   อ่าน 11
  2.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ซื้อและติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ ๓, ๕, ๘, ๑๐ ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  อ่าน 38
  3.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อ่าน 78
  4.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอลฟัลติกส์ ซอยโรงน้ำแข็งประสงทรัพย์ ระยะที่ 1 หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิง   อ่าน 205
  5.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู จากบ้านนางบังอร-คลองดิน หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่าน 231

รายงานการเงิน-การคลัง
  1.  รายงานรับ-จ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561   อ่าน 104
  2.  ประกาศ เรื่อง สรุปผลรายจ่ายตามงบประมาณกับแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อ่าน 119
  3.  ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560  อ่าน 102
  4.  ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560  อ่าน 97
  5.  ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560  อ่าน 99

รายงานผลการดำเนินงาน
  1.  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ณ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2560   อ่าน 108
  2.  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ณ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559  อ่าน 100
  3.  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ณ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559  อ่าน 110

ประกาศ-คำสั่ง
  1.  ประกาศ อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   อ่าน 171
  2.  ประกาศ อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  อ่าน 140
  3.  ประกาศ อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  อ่าน 145
  4.  ประกาศ อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  อ่าน 160

กิจการสภา
  1.  ประกาศสภาฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐   อ่าน 85
  2.  ประกาศสภาฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  อ่าน 84
  3.  ประกาศสภาฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  อ่าน 82
  4.  ประกาศสภาฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  อ่าน 85
  5.  ประกาศสภาฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  อ่าน 83


เว็บบอร์ดสอบถามข้อมูล
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

008   แนะนำเว็ปดูหนังออนไลน์ ดูฟรี..>>> โดย nongdeerza111 วันที่ 5 ก.ย. 61   อ่าน 29 ออกความเห็น 0
007   แนะนำเว็ปดูหนังออนไลน์ ดูฟรี..>>> โดย nongdeerza111 วันที่ 5 ก.ย. 61   อ่าน 35 ออกความเห็น 0
006   แนะนำเว็ปดูหนังออนไลน์ ดูฟรี..>>> โดย nongdeerza111 วันที่ 5 ก.ย. 61   อ่าน 35 ออกความเห็น 0องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

นายจำเริญ  เปล้ากระโทก

นายก อบต.


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

นายนิกร ศิริอุดม

ปลัด อบต.หนองบัวศาลา


พ.ย. 2561
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930     อบต.ครบุรี
   อบต.บ้านเกาะ
   อบต.พลกรัง
   อบต.โนนค่า
   อบต.บึงพะไล
   อบต.งิ้ว
   อบต.แก้งสนามนาง
   อบต.คง
   อบต.กระโทก
   อบต.หนองแจ้งใหญ่
   


   เทศบาลตำบลโคกกรวด
   เทศบาลตำบลลาดบัวขาว..>
   เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด..>
   เทศบาลตำบลท่าช้าง
   เทศบาลตำบลมะค่า
   เทศบาลนครนครราชสีมา..>
   เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่..>
   เทศบาลตำบลดอนหวาย
   เทศบาลตำบลบึงสำโรง
   เทศบาลตำบลเมืองคง