alt=
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
  
  
  
  
  ip ของคุณ คือ 3.80.55.37
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 4 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 416 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 416 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 7265 คน
เริ่มนับ วันที่ 14 ก.พ. 2561
$organ
$organ

กิจกรรม/โครงการ

     วันที่ 19 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 2562 โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดปลอดภัยชุมชนน่าอยู่น่าอาศัย บริเวณถนนด้านหลังหมู่บ้านเอื้ออาทร 1 โดยการจัดทำก


19 ธ.ค. 61 (32)

     วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายจำเริญ เปล้ากระโทก มอบหมายให้ นายประเดิม จงแก้ว รองนายก อบต. หนองบัวศาลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน กับการตลาด ยุค 4.0 ผ่านช่องทางเพจผลิตภัณฑ์ชุมชน และการทางไลน์ เพื่อส่งเสริมการขายให้กับผู้ป


19 ธ.ค. 61 (23)


ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น   เมื่อ 7 ม.ค. 62 อ่าน 22
  2.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้ง 3/2561  เมื่อ 28 ก.ย. 61 อ่าน 101
  3.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561  เมื่อ 21 ก.ย. 61 อ่าน 119
  4.  ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3  เมื่อ 22 ส.ค. 61 อ่าน 142
  5.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   เมื่อ 22 มิ.ย. 61 อ่าน 217

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
  1.  ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เมื่อ 21 ม.ค. 2562 อ่าน 0
  2.  ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 21 ม.ค. 2562 อ่าน 0
  3.  จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ๘๘-๘๗๐๕ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 21 ม.ค. 2562 อ่าน 0
  4.  ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 21 ม.ค. 2562 อ่าน 0
  5.  ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 21 ม.ค. 2562 อ่าน 0

ประกาศสอบราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง
  1.  ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด จากบ้านนายเสือ-สามแยกร้านวิบูลย์อาหารป่า หมู๋ที่8   เมื่อ 28 ธ.ค. 61 อ่าน 25
  2.  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด จากบ้านนายยงค์-เหมืองส่งน้ำ หมู่ที่ 6  เมื่อ 26 ธ.ค. 61 อ่าน 29
  3.  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด จากบ้านนางบังอร-บ้านนางลอย หมู่ที่ 6  เมื่อ 25 ธ.ค. 61 อ่าน 22
  4.  ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด จากบ้านนายเสือ-สามแยกร้านวิบูลย์อาหารป่า หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง  เมื่อ 7 ธ.ค. 61 อ่าน 43
  5.  ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดฯ หมู่ที่ 8  เมื่อ 7 ธ.ค. 61 อ่าน 39


ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
  1.  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด จากบ้านนายเสือ-สามแยกร้านวิบูลย์อาหารป่า หมู่ที่ 8   อ่าน 0
  2.  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด จากบ้านนายยงค์-เหมืองส่งน้ำ หมู่ที่ 6  อ่าน 6
  3.  ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด จากบ้านนางบังอร-บ้านนางลอย หมู่ที่ 6  อ่าน 9
  4.  ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อ่าน 19
  5.  ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อ่าน 38

รายงานการเงิน-การคลัง
  1.  ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประ่จำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   อ่าน 6
  2.  ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  อ่าน 8
  3.  รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   อ่าน 48
  4.  ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของ อบต.หนองบัวศาลา  อ่าน 40
  5.  ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อ่าน 44

รายงานผลการดำเนินงาน
  1.  สรุปเปรียบเทียบงบประมาณ - แผนการใช้จ่ายเงินกับรายจ่ายจริง ประจำปี 2561    อ่าน 39
  2.  ประกาศ เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  อ่าน 44
  3.  ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ของ อบต. หนองบัวศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  อ่าน 44
  4.  ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   อ่าน 47
  5.  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ณ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2560  อ่าน 159

ประกาศ-คำสั่ง
  1.  ประกาศ อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   อ่าน 224
  2.  ประกาศ อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ และที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  อ่าน 189
  3.  ประกาศ อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  อ่าน 200
  4.  ประกาศ อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  อ่าน 211

กิจการสภา
  1.  ประกาศสภาฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐   อ่าน 140
  2.  ประกาศสภาฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  อ่าน 136
  3.  ประกาศสภาฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  อ่าน 137
  4.  ประกาศสภาฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  อ่าน 139
  5.  ประกาศสภาฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  อ่าน 134


เว็บบอร์ดสอบถามข้อมูล
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

011   อยากได้รองเท้าแตะที่ใส่แล้วไม่เมื่อย แบบไม่แก่ ..>>> โดย ฟ่า วันที่ 10 ธ.ค. 6   อ่าน 300 ออกความเห็น 0
008   แนะนำเว็ปดูหนังออนไลน์ ดูฟรี..>>> โดย nongdeerza111 วันที่ 5 ก.ย. 61   อ่าน 60 ออกความเห็น 0
007   แนะนำเว็ปดูหนังออนไลน์ ดูฟรี..>>> โดย nongdeerza111 วันที่ 5 ก.ย. 61   อ่าน 92 ออกความเห็น 0
006   แนะนำเว็ปดูหนังออนไลน์ ดูฟรี..>>> โดย nongdeerza111 วันที่ 5 ก.ย. 61   อ่าน 82 ออกความเห็น 0องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

นายจำเริญ  เปล้ากระโทก

นายก อบต.


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

นายนิกร ศิริอุดม

ปลัด อบต.หนองบัวศาลา


ม.ค. 2562
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031      อบต.ครบุรี
   อบต.บ้านเกาะ
   อบต.พลกรัง
   อบต.โนนค่า
   อบต.บึงพะไล
   อบต.งิ้ว
   อบต.แก้งสนามนาง
   อบต.คง
   อบต.กระโทก
   อบต.หนองแจ้งใหญ่
   


   เทศบาลตำบลโคกกรวด
   เทศบาลตำบลลาดบัวขาว..>
   เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด..>
   เทศบาลตำบลท่าช้าง
   เทศบาลตำบลมะค่า
   เทศบาลนครนครราชสีมา..>
   เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่..>
   เทศบาลตำบลดอนหวาย
   เทศบาลตำบลบึงสำโรง
   เทศบาลตำบลเมืองคง