องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ประกาศเพิกถอนข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เฉพาะส่วนรายจ่ายประเภทเงินค่าตอบแทนรายเดือนเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯในส่วนที่เกินกว่าที่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

8 พ.ย. 64 170