องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตัังประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลาที่ได้รับสมัตรรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

22 ต.ค. 64 56