องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ประกาศ-คำสั่ง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

11 ก.ค. 64 114