องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนสาย 224 (ด้านข้างโรงเรียนฯ) - สามแยกกอไผ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่าง TOR  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนสาย 224 (ด้านข้างกำแพงโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

8 ธ.ค. 63 101