องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ประกาศ-คำสั่ง
คำสั่ง อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561-2564

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ที่ 577/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ้วศาลา ประจำปี พ.ศ. 2561-2564 และคณะกรรมการประเมินติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

2 ก.ย. 63 136