องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ประกาศ-คำสั่ง
ประกาศ เรื่อง แจ้งการคืนหลักประกันสัญญา ธานีเสวกตระฉัตรการโยธาอบต. หนองบัวศาลา ได้ทำสัญญาจ้าง กับ ธานีเสวกตระฉัตรการโยธา จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.8 ก่อสร้างถนนแคปซีล ม.8

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

3 ก.พ. 63 120