องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ประกาศ-คำสั่ง
ประกาศ เรื่อง แจ้งการคืนหลักประกันสัญญา ร้านเฉลิมบุญ เซ็นเตอร์เซลล์ แอนด์ เซอร์วิสอบต. หนองบัวศาลา ได้ทำสัญญาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร กับ ร้ายเฉลิมบุญเซ็นเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส ซึ่งครบกำหนดคืนหลักประกันสัญญาแล้ว จึงประกาศมาเพื่อทราบ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

27 ม.ค. 63 123