องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ประกาศ-คำสั่ง
ประกาศ เรื่อง แจ้งการคืนหลักประกันสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมาบุญอนันต์อบต. หนองบัวศาลา ได้ทำสัญญาจ้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมาบุญอนันต์ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ ก่อสร้างถนน คสล. ม.5 ก่อสร้างรางระบบประปา ม.9

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

27 ม.ค. 63 131