องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ประกาศ-คำสั่ง
ประกาศ เรื่อง แจ้งการคืนหลักประกันสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ได้ดำเนินการว่าจ้าง ผู้ประกอบการ มาดำเนินการก่อซ่อมแซมเสาธง ฯ และบัดนี้ ได้ครบระยะเวลาการคืนหลักประกันสัญญาแล้ว จึงประการให้ผู้เกี่ยวข้อง ขอรับเงินคืน ณ กองคลัง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

13 ม.ค. 63 118