องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอยบังอร 1 - สระน้ำหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

9 พ.ค. 67 84