องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลู่วิ่งรอบสระน้ำหนองปลิง หมู่ที่ 3 บ้านหนองปลิง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

3 พ.ค. 67 83