องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหมู่บ้านรุ่งฟ้า - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองตาคง หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

3 พ.ค. 67 89