องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือนแรก : ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

20 เม.ย. 66 78