องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No. Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

30 มี.ค. 66 112