องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการ จัดซื้อรถกระเช้า พร้อมกระเช้าซ่อมไฟเบอร์กลาส ชนิด 6 ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ครั้งที่ 2

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

22 พ.ย. 65 141