องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการ ในช่วง 18 ธ.ค. 65 - 17 ม.ค. 66  

7 เม.ย. 65 194