องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
กิจการสภา/รายงานการประชุมสภา
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัวศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

30 ก.ย. 64 109