องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
กิจการสภา/รายงานการประชุมสภา
ประกาศสภา อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

24 ส.ค. 63 120