องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
การแสดงเอกสาร

ระหว่างวันที่  
ถึงวันที่   

ค้นหาจากข้อความ  

      


ลำดับที่ วันที่ หมวดหมู่ รายการ
16119 ธ.ค. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16219 ธ.ค. 2565ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16316 ธ.ค. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๗-๙๐๒๓ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16416 ธ.ค. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่างเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16516 ธ.ค. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายนโยบานและแผนฯ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16616 ธ.ค. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๔๓๔๖ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16716 ธ.ค. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16813 ธ.ค. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีนชื่อและเบอร์ด้านหลัง ตามโครงการแข็งขันเซปักตะกร้อหนองบัวศาลาคัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16913 ธ.ค. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ (ฝ่ายพัฒนารายได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17014 ธ.ค. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ หนองบัวศาลาคัพ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17114 ธ.ค. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุตอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17214 ธ.ค. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุสำนักงา่น (ฝ่ายพัฒนาราบได้) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17314 ธ.ค. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิคสีน้ำเงิน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17414 ธ.ค. 2565ประกาศเชิญชวน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหมู่บ้านธนาภา-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๑๑ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17514 ธ.ค. 2565ประกาศราคากลาง วิธี e-bidding องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหมู่บ้านธนาภา-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๑๑ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1769 ธ.ค. 2565ประกาศเชิญชวน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1779 ธ.ค. 2565ประกาศราคากลาง วิธี e-bidding องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1788 ธ.ค. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1798 ธ.ค. 2565ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านอ่างหนองแหน จุดซอยสีมาอโศก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1807 ธ.ค. 2565ประกาศเชิญชวน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)