องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
การแสดงเอกสาร

ระหว่างวันที่  
ถึงวันที่   

ค้นหาจากข้อความ  

      

« หน้าที่ผ่านมา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 153 หน้าต่อไป »

ลำดับที่ วันที่ หมวดหมู่ รายการ
129 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุเตรื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
229 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
329 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.บ้านหนองบัวศาลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
430 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชุดโต๊ะทำงานสำนักงานพร้อมเก้าอี้สำหรับหัวหน้าฝ่าย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
530 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการน้ำมันเบรค Dot๔ ขนาด ๑ ลิตร (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
628 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาจัดทำซุ้มแสดงผลงานทางวิชาการตามโครงการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
728 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ และระบบท่อน้ำทิ้ง อบต.หนองบัวศาลา (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
824 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการครุภัณฑ์ห้องเสริมพัฒนาการเด็ก (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
924 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1024 มี.ค. 2566ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการครุภัณฑ์ห้องเสริมพัฒนาการเด็ก (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1121 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1221 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ศพด.บ้านหนองบัวศาลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1321 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๗-๕๗๓๗ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1422 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1522 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงและครุภัณฑ์โรงงานตามภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1622 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1722 มี.ค. 2566ประกาศราคากลาง วิธี เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1822 มี.ค. 2566แผนการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา โครงการก่อสร้างหลังคาครอบสนามเด็กเล่น ศพด.หนองตาคง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
1920 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2020 มี.ค. 2566ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการแท่นพิธีมอบใบประกาศแบบตัวตรงสีไม้ธรรมชาติ (ศพด.หนองตาคง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง