องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางวิ่งรอบสระน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองตำคอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

18 ส.ค. 63 43