องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู จากซอยประชาพัฒนา ๑๒ - Boxconvert หมู่ที่ ๗

ประกาศ อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู จากซอยประชาพัฒนา ๑๒ - Boxconvert หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่หนองแหน (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมาแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

24 ก.ค. 63 56