องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเป็น "รายปี" 2560

ประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเป็น "รายปี" ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประจำปี 2560

1 ปีจ่ายครั้งเดียว สะดวก สบาย ไม่ยุ่งยาก สำหรับพี่น้องชาวตำบลหนองบัวศาลา สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเป็นรายปี เริ่ม 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

 แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

10 ก.พ. 61 295