องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนเจ้าหน้าที่/ประชาชน ติดตั้งและลงทะเบียนระบบ "G-News"

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหน้าที่/ประชาชน ติดตั้งและลงทะเบียนระบบ "G-News" ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องโทรศัพท์มือถือแบบพกพาเพื่อติดตามข่าวสาร ผลการดำเนินงานของรัฐบาล และช่วยขยายผลประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างกว้างขวาง และสร้างเครือข่ายระบบรายงานข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง ตามลิงค์ดาวน์โหลดด้านล่าง

ระบบ Android ดาวน์โหลดได้ที่ https://apps.go.th/ApplicationDetails.aspx?appId=52beb237-598e-4d7a-9289-8d06692a90ca
ระบบ IOS ดาวน์โหลดได้ที่ https://itunes.apple.com/th/app/g-news/id1088199401?mt=8

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหน้าที่/ประชาชน ติดตั้งและลงทะเบียนระบบ "G-News" ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องโทรศัพท์มือถือแบบพกพาเพื่อติดตามข่าวสาร ผลการดำเนินงานของรัฐบาล และช่วยขยายผลประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างกว้างขวาง และสร้างเครือข่ายระบบรายงานข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง ตามลิงค์ดาวน์โหลดด้านล่าง

ระบบ Android ดาวน์โหลดได้ที่ https://apps.go.th/ApplicationDetails.aspx?appId=52beb237-598e-4d7a-9289-8d06692a90ca
ระบบ IOS ดาวน์โหลดได้ที่ https://itunes.apple.com/th/app/g-news/id1088199401?mt=8แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

10 ก.พ. 61 292