องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

11 เม.ย. 66 73