องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศขยายระยะการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานให้มีรายได้ระหว่างเรียนในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

20 มี.ค. 66 257