องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ประกาศ-คำสั่ง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

10 ม.ค. 66 124