องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหมู่บ้านธนาภา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1111 หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

29 พ.ย. 65 115