องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสลิด - บ้านนายเสรี หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง ต.หนองบัวศาลา อ. เมือง จ.นครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

2 มิ.ย. 65 37