องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนางแต๋ว-ทางหลวงแผ่นดิน 290 หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสมง ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

23 พ.ค. 65 156