องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่างTOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหมู่บ้านธนาภา-ทางหลวงหมายเลข 1111 หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

18 มี.ค. 65 112