องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ประกาศ-คำสั่ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2565 เวลา 08.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

17 มี.ค. 65 121