องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2565 เวลา 08.00-16.30 (วันและเวลาราขการ)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

17 มี.ค. 65 18