องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายณรงชนนฐ์ ดีปู่ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

6 ม.ค. 65 143