องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ประกาศ-คำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

6 ม.ค. 65 115